Ако желаете Вашите продукти са видима на първата страница на платформата IDZPB или да имат максимално предно позициониране в дадена Категория се свържете на телефон 0884049448.